Späť Radosť / Pastierske listy / 5. apríl 2011 Radosť / Pastierske listy / 17. máj 2011 Radosť / Pastierske listy / 21. júl 2011 Radosť / Pastierske listy / 16. august 2011 Radosť / Pastierske listy / 4. október 2011 Radosť / Pastierske listy / 8. november 2011 Radosť / Pastierske listy / 19. december 2011 Radosť / Pastierske listy / 10. marec 2012 Velvet Sky / Cover Art / Goodbye Country Velvet Sky / Cover Art / Hello Nightclub